JHSW de site van landmeetkundig- en civieltechnisch adviesbureau

Hier leest u alles over de laatste projecten van JHSW. 

Bijna Sinterklaas. Wie zoet is… krijgt lekkers. Maar soms hebben mensen een extra steuntje nodig. In samenwerking met de Rotary Zaanstad en Patisserie Buter hebben wij voor ons personeel heerlijke banketletters verzorgd.

Bij elke banketletter gaat er een percentage naar het goed doel: Het Anna Huis. Bij het Anna Huis vinden (ex-) kankerpatiënten warm onthaal en een luisterend oor voor een persoonlijk verhaal. Dat gunt de Sint alle (ex-) patiënten: Voor iedereen een nieuwe lente. Geniet van elke dag, zorg goed voor elkaar.

Alvast een fijne Sinterklaas.

Vernieuwing riool Gageldijk

In de Gageldijk en de Herenweg in Maarssen lag een oude riool van 40 a 50 jaar oud. Ondertussen zijn er meer bedrijven en woningen op de dijk gekomen. Het oude riool is niet voldoende om al het regenwater netjes af te voeren. Met als gevolg dat alle tuintjes en bedrijven met veel wateroverlast te maken hadden.

Gemeente Stichste Vecht heeft besloten het riool te vernieuwen en meteen de rijbaan en fietspad te herinrichten.

Bevanos deed de noordelijke deel (Herenweg) en Van der Steen het zuidelijke deel (Gageldijk).  Wij hebben voor Van der Steen maatvoering en revisie gemeten.  Daarna hebben wij revisitekeningen aangeleverd  van de riool met aansluiting (ondergrondse revisie en bovengrondse revisie) en tekening van rijbaan kolken verharding.

In deze revisietekeningen hebben we  een aantal zaken berekend (wij vervaardigen revisietekeningen in NLCS systematiek):

·         Aantal geplaatste putten en kolken bepaald

·         de lengtes van de bandelijnen en inritblokken

·         de oppervlaktes van bestratingsmatriaal zoals tegels en klinkers berekend.Ondertussen

 

Gebruik van DJ Phantom 4 RTK drone

Gemeente Medemblik heeft op het voormalig DEK-terrein een nieuw bestemmingsplan voor 72 woningen. Om dit project voor te bereiden zijn wij samen met Spaans Watermanagement  de bestaande situatie in kaart aan het brengen.

Onze opdracht is om inzichtelijk te maken naar de Gemeente Medemblik of de aangelegde voorbelasting op de juiste locatie ligt en om het volume van het aangebrachte zand te berekenen.

Voor het berekenen hiervan gebruiken wij onze DJI Phantom 4 RTK drone. We hebben een RPAS Pilot certificate zodat we op de hoogte zijn van alle wetgeving en regels om veilig te vliegen. Met de gegevens van deze drone is een orthomosaic foto (luchtfoto) gemaakt en een 3D model (hoogtelijnenkaart). Op basis van de ontwerptekeningen van de opdrachtgever hebben we 3D modellen gemaakt van de voorbelasting, cunetten en de rioolsleuf.

Door deze gegevens te combineren met de meting van de drone kunnen we het volume berekenen van het aangebrachte zand. Als binnenkort de laatste ophoogslag aangebracht is zullen we nog een 2e keer gaan meten met de drone om te controleren of de voorbelasting is aangebracht volgens ontwerp. 

(Op de foto’s zijn de woningen ivm AVG-wet geblurred)

Bijzondere veenlandschappen in de Zaanstreek

De druk op het groen en water neemt toe. Daarom is het belangrijk om het groen en water op een dusdanige manier in te passen, zodat de waarden behouden blijven, passend binnen de eisen en wensen van ecologie, recreatie en klimaat.

Om de openheid en natuurwaarden van natuurlijke veenweiden te behouden is gericht en actief beheer nodig. Het beheer in de veenweidegebieden is waar mogelijk gericht op het tegengaan van bodemdaling.

In samenwerking met Van Vuure BV en Staatsbosbeheer zijn wij ingehuurd om de kwaliteit van het veenlandschap te verbeteren.

 

 

Ontwerpen voor de Rijksweg van Limmen

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de Rijksweg als geheel aan te pakken.

Doel is de weg verkeersveiliger maken, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten.

Bij de aanpak van dit herontwerp zijn wij bij de bewonerspresentatie aanwezig geweest. Met de opdracht in gedachte en de wensen van bewoners hebben wij het ontwerp gemaakt. Daarnaast hebben we verkeerskundig advies gegeven om zo een veilig mogelijk ontwerp aan te bieden. De kans is groot dat het ontwerp van de rotonde ook uitgevoerd wordt.

Op de foto’s hiernaast kun je de ontwerpen zien in combinatie met de huidige situatie. 

Ontwerp parkeerterrein van zwembad

In opdracht van een gemeente uit Noord Holland mochten we het parkeerterrein van een zwembad ontwerpen in combinatie met meer groen en door gebruik te maken van wadi’s.

Met een wadi wordt in Nederland een buffering en infiltratievoorziening
bedoeld, die tijdelijk is gevuld met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal. Ook staat het voor Water Afvoer Door Infiltratie. Deze wadi’s hebben we  geplaatst aan de rand van het parkeerterrein en tussen de parkeervlakken.

We hebben de watergang aan de zuidzijde en de noordzijde aan elkaar verbonden onder andere door gebruik van een duiker. Ook is er op het midden van het parkeerterrein een watergang angelegd. Deze zal in de toekomst eventueel verbonden kunnen worden met een nieuw aan te leggen wijk aan de oostzijde van het zwembad.

Aangezien er genoeg beschikbare ruimte is kunnen we in het ontwerp veel groen kwijt. Het parkeerterrein is uitgebreid en er worden sportattributen geplaatst. De bestaande voetbalkooi blijft er ook.

Zeeman vastgoed

In opdracht van Zeeman vastgoed verzorgen wij de meetwerkzaamheden voor 2 projecten zowel in Hoorn als in Uithoorn.

In Hoorn is het project Het Holenkwartier begonnen (https://holenkwartier.nl/)
En aan de rand van Uithoorn is het project De Vinckenbuurt gestart (https://zeemanvastgoed.nl/portfolio/uithoorn-vinckebuurt/).

Op deze 2 projecten worden diverse metingen verricht.

Als eerste wordt er een voorbelasting van zand aangebracht om te voorkomen dat het straatwerk in de toekomst teveel gaat zakken.

Om de zetting op een correcte manier te laten verlopen worden er 3 zaken gemeten:

1. Zetting ondergrond d.m.v. (automatische) zakbakens
2. Grondwaterspanning m.v. automatische waterspanningsmeters
3. Grondwaterstand d.m.v. (automatische) peilbuizen

De zakbakens worden gemeten op de bovenkant en de zand ophoging ernaast. Bij de automatische zakbakens, en waterspanningsmeters wordt alleen de zandophoging gemeten.

Ook meten wij de gewone peilbuizen en de grondwaterstand in de peilbuizen.

Vuur en ijs

Niets is leuker dan de dingen die je leuk vindt combineren. Om de tijden elk seizoen exact te registreren is een juiste maatvoering van de wedstrijdbaan heel belangrijk. Hier komt dan mijn andere passie  en vakkundigheid naar voren, landmeten. Elk jaar in september verzorg ik in samenwerking met het personeel van de ijsbaan de bochten en de maatvoering van de start- en finishlijn op de Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem en De Elfstedenhal in Leeuwarden. Op deze manier weten de schaatsers exact wat hun nieuwe recordpogingen zijn.

Schaatsen van JHSW.

Previous
Next

In het kleine historische dorp De Rijp gaan grootse dingen gebeuren

De Rijp werd eind dertiende eeuw gesticht. De plaatsnaam betekent ‘oeverrand’.

Juist deze oude oeverrand langs de Tuingracht en de Rolderspad is toe aan vervanging.

Er staan veel historische panden in het centrum. Sinds 2016 zijn wij bezig om deze te meten. Dit doen wij door in alle panden op verschillende plekken minimaal 2 meetpunten aan te brengen. Hiermee meten wij periodiek de X,Y en Z waarde. Door deze over langere tijd te meten krijg je inzicht  in of deze wel of niet verplaatsen/ zakken.Na afloop van elke meting worden de resultaten met behulp van “move” vereffend, gecontroleerd en gerapporteerd.

De metingen worden uitgevoerd met een 1″ total station en elk punt wordt vanuit meerdere standplaatsen gemeten om een zo nauwkeurig mogelijke meting te garanderen

Ook de overzijde van de gracht wordt gemeten. Compleet als wij zijn  hebben we gebruikt gemaakt van onze boot met elektrische buitenboordmotor om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Over onze techniek

Total Station

Een total station, ook wel tachymeter genoemd, bestaat uit een theodoliet (een hoekmeetinstrument uit de landmeetkunde) in combinatie met een afstandsmeter. Dit apparaat meet de horizontale richting, verticale hoek en de (schuine) afstand. Vanuit de schuine afstand kan de horizontale afstand worden berekend. De horizontale afstand in combinatie met de horizontale richting leveren een poolcoördinaat dat kan worden omgezet in een x/y coördinaat. Ook is het mogelijk om de hoogte te bepalen met een total station, door middel van een trigonometrische berekening. Met deze drie coördinaten (x, y en z) kan een 3D afbeelding worden gegenereerd van de ingemeten coördinaten.

De meettechniek wordt meestal ingezet om deformaties in het horizontale en verticale vlak te bepalen. Het tijdig signaleren van deformaties kan schade voorkomen. Vooraf wordt het meetobject voorzien van een aantal meetpunten, die tijdens het proces worden gemonitord. Er bestaat ook een automatisch total station, ook wel Robotic Total Station Monitoring System genoemd. Dergelijke total stations kunnen stand alone meten, met een continue monitoring. De maximaal toegestane deformaties kunnen hierbij opgegeven worden. Zo kan een melding worden gemaakt wanneer de maximaal toegestane deformaties optreden.