JHSW de site van landmeetkundig- en civieltechnisch adviesbureau

Hier leest u alles over de laatste projecten van JHSW. 

Ouderwets maatvoeren

Bij gebrek aan goede technische tekeningen alles ouderwets met de hand gedaan.Baak mee en vanuit de trottoirband 1.95 breedte de stippen zetten voor de stuurlijnen, daarna de lijnen er met het touwtje opzetten.

Na het draaien van het rood/zwart/rood de markering op dezelfde manier uitgezet. Hier wel even de handige middelen van Google Maps gebruikt om te zien wat er aan markering opgestaan heeft.

Groot asfaltonderhoud op de N201

Het asfalt op de N201 is aan groot onderhoud toe.  Voor het gedeelte van de Waterwolftunnel tot aan de kruising met de Legmeerdijk (zo’n 2 km) hebben wij een weekend hieraan meegewerkt in opdracht van Heijmans, Provincie Noord Holland.

Op vrijdagavond zijn wij begonnen met de op de weg te spuiten van freescijfers en achter ons aan werd meteen gefreesd. Zaterdagochtend zijn wij na het frezen de reparatievakken gaan inmeten ten behoeve van de revisies.  Met de robotplotter hebben wij de stuurlijnen aangebracht zodat het asfalt op de juiste breedte terugkomt.

Zondag is de deklaag aangebracht en hebben wij met de robotplotter de markering uitgezet, waardoor de heren de markering weer strak  konden aanbrengen op het asfalt.  Als laatste  het werk in gemeten voor de revisie.

Waterberging in Hensbroek

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben wij voor het gebied van Hensbroek het technisch ontwerp, bestek en tekeningen gemaakt.

Hiernaast vind u zowel in video als in PDF extra informatie hoe wij hier te werk zijn gegaan.

Beschoeiing langs de Geesterweg

In opdracht van de gemeente Uitgeest hebben wij het vervangen van de beschoeiing langs de Geesterweg mogen voorbereiden.

We zijn begonnen met de bestaande situatie in te meten, zowel boven als onder water. Gelijktijdig hebben we een aantal onderzoeken uit laten voeren:

·        Sonderingen (bepalen van draagkracht van de grond)

·  Triaxiaalproeven (met de triaxiaalproef wordt het gedrag van een bodemlaag bepaald, waar bestaat het uit, hoe vervormt de grond als zij wordt belast of ontlast)

·  Grond en waterbodem onderzoeken (bijvoorbeeld verontreinigende grond en de kwaliteit grond)

Uit de onderzoeken is naar voeren gekomen dat we 50% op het aantal palen konden besparen door de werkelijke stabiliteit van de grond te bepalen ten opzichte van  de NEN-norm. En dat over  circa 600 m1, scheelt dus een hoop geld!

Er is voor dit werk gekozen voor kunststof beschoeiing van Prolock, type Sigma.  Deze beschoeiing is natuurvriendelijk want het maakt gebruik van gerecyclede kunststof schermen met lange houten palen. Daarnaast  is het kostenbesparend doordat het snel  gemonteerd wordt.

Alles bij elkaar een prachtig stuk werk geworden wat voor jaren netjes is en blijft.

3D model voor de Esplanada in Almere

In opdracht van Antea hebben wij vorig jaar de maatvoering, 3D modellen en de revisie voor de Esplanada uitgevoerd.

Hiernaast vind u zowel in video als in PDF extra informatie hoe wij hier te werk zijn gegaan.

Gebruik van DJ Phantom 4 RTK drone

Gemeente Medemblik heeft op het voormalig DEK-terrein een nieuw bestemmingsplan voor 72 woningen. Om dit project voor te bereiden zijn wij samen met Spaans Watermanagement  de bestaande situatie in kaart aan het brengen.

Onze opdracht is om inzichtelijk te maken naar de Gemeente Medemblik of de aangelegde voorbelasting op de juiste locatie ligt en om het volume van het aangebrachte zand te berekenen.

Voor het berekenen hiervan gebruiken wij onze DJI Phantom 4 RTK drone. We hebben een RPAS Pilot certificate zodat we op de hoogte zijn van alle wetgeving en regels om veilig te vliegen. Met de gegevens van deze drone is een orthomosaic foto (luchtfoto) gemaakt en een 3D model (hoogtelijnenkaart). Op basis van de ontwerptekeningen van de opdrachtgever hebben we 3D modellen gemaakt van de voorbelasting, cunetten en de rioolsleuf.

Door deze gegevens te combineren met de meting van de drone kunnen we het volume berekenen van het aangebrachte zand. Als binnenkort de laatste ophoogslag aangebracht is zullen we nog een 2e keer gaan meten met de drone om te controleren of de voorbelasting is aangebracht volgens ontwerp. 

(Op de foto’s zijn de woningen ivm AVG-wet geblurred)

Ontwerpen en 3D model voor Vinkeveen

In opdracht van D. van der Steen hebben wij het ontwerp en 3d model gemaakt voor het opnieuw  te asfalteren project van de Braambrugse Zuwe in Vinkeveen. De weg is dusdanig verzakt dat deze opgehoogd moet worden. 

Door handig en slim gebruikt te maken van Autodesk Civil 3d kunnen wij een 3d model maken en de nodige hoeveelheden berekenen. Deze hoeveelheden zijn voor het (profiel)frezen van het bestaande asfalt zodat er overal de juiste minimale dikte voor de deklaag en tussenlaag aangebracht kan worden.

Omdat je asfalt altijd met een minimale laagdikte moet aanbrengen zal er asfalt gefreesd moeten worden, in dit werk niet over het gehele werk (wat je normaal wel doet). Het frezen gebeurt hier voor de deklaag (tot -3 cm) en de tussen laag (van -3 tot -8 cm). Het model is relatief eenvoudig, de weg wordt opgehoogd tot -1.96 NAP. Alleen de aansluitingen worden met een top- en voetboog netjes aangesloten op de bestaande situatie, aan de noordzijde een brug en aan de zuidzijde op een
onderheide rijbaan.

Meten in Oudekerk aan de Amstel

In opdracht van Adegeest advies hebben wij in Ouderkerk aan de Amstel, rondom het gemeentehuis, de topografie ingemeten.  

Onze manier van meten is heel erg uitgebreid.  Wij meten niet alleen open of gesloten verharding, maar alles. Tot in detail van de materialen, kleuren van de materialen, afmetingen en verbanden van de bestrating aan toe.

Verder hebben we het riool in beeld gebracht, niet alleen de BOB metingen van het riool maar ook de materialen en de diameters van buizen en putten.

.
Previous
Next

Dijkverzwaring Aalsmeer

Ter voorbereiding op de uitvoering van de dijkverzwaring hebben wij de UO-tekeningen gemaakt (UO=uitvoeringsontwerp). 

Door de aannemer Ploegam is de hele bestaande dijk opnieuw ingemeten en de dijk blijkt in werkelijkheid gemiddeld 30cm lager te liggen dan was aangenomen. Hierdoor ontstonden een paar knelpunten. Er moesten i.o.m. de opdrachtgever aanpassingen aan het 3D-model worden gemaakt.

Vanwege de kwetsbaarheid van de dijk mogen de damwanden niet worden getrild. Er is een alternatieve techniek toegepast (silent piler, zie foto hiernaast). Dit apparaat klemt zich vast aan de voorgaande damwandplanken en drukt de volgende plank in de grond.

Er moest een nieuwe as bepaald worden van de damwand, omdat in de oorspronkelijke as de damwand door de bestaande fundering van de verharding heen moest. Met deze silent piler lukt dit niet. Ook moest hierbij rekening worden gehouden met voldoende werkruimte voor het aanbrengen van de damwand. Het streven was om zo min mogelijk knikken in de damwand te hebben. Ook hebben we de details van de aan te brengen damwanden getekend. Verschillende inritten naar de particuliere terreinen vanaf de dijk zijn 3D uitgewerkt.

Om de stabiliteit van de dijk te garanderen mag de klei maximaal 60cm per keer worden aangebracht. Na een wachttijd van 4 weken mag pas de volgende laag worden aangebracht. Om een goed beeld te krijgen van deze ophooglagen zijn deze 3D ontworpen. Deze modellen kunnen worden ingelezen in de graafmachine, zodat hij precies, met behulp van GPS, kan zien tot hoe hoog hij de klei moet aanbrengen. Zie hiernaast de kleurenkaart.