Ontwerpen voor Limmen

jhsw-maatvoering-bouwkunde-civiele-techniek-cunetten-3D-model-GPS-station-totalstation-engineers-infraworks-machinebesturing

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de  Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de
Rijksweg als geheel aan te pakken.

Doel is de weg verkeersveiliger maken, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten.

Bij de aanpak van dit herontwerp zijn wij bij de bewonerspresentatie aanwezig geweest. Met de opdracht in gedachte en de wensen van bewoners hebben wij het ontwerp gemaakt. Daarnaast hebben we verkeerskundig advies gegeven om zo een veilig mogelijk ontwerp aan te bieden.
De kans is groot dat het ontwerp van de rotonde ook uitgevoerd wordt.

Op de foto hieronder kun je een voorbeeld zien van het ontwerp
in combinatie met de huidige situatie.

Presentatie-kleurenprestatie-perpectief-3D-modellen-de-landmeters-jhsw-delandmeters-wolkenlucht-groen-wegenbouw-landscape-engineers- infrastructuur

Ontwerp parkeerterrein van een zwembad

#jhsw #assendelft #engineering #engineers #engineurs #civi3d #infraworks #ontwerpen #design

In opdracht van een gemeente uit Noord Holland mochten we het parkeerterrein van een zwembad ontwerpen in combinatie met meer groen en door gebruik te maken van wadi’s.

Met een wadi wordt in Nederland een buffering en infiltratievoorziening
bedoeld, die tijdelijk is gevuld met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal. Ook staat het voor Water Afvoer Door Infiltratie. Deze wadi’s hebben we  geplaatst aan de rand van het parkeerterrein en tussen de parkeervlakken.

We hebben de watergang aan de zuidzijde en de noordzijde aan elkaar verbonden onder andere door gebruik van een duiker. Ook is er op het midden van het parkeerterrein een watergang aangelegd. Deze zal in de toekomst eventueel verbonden kunnen worden met een nieuw aan te leggen wijk aan de oostzijde van het zwembad.

Aangezien er genoeg beschikbare ruimte is kunnen we in het ontwerp veel groen kwijt. Het parkeerterrein is uitgebreid en er worden sportattributen geplaatst. De bestaande voetbalkooi blijft er ook.